Miljöpolicy

Vi skall bidra till en långsiktig utveckling genom att erbjuda och utveckla 
effektiva transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

2015 uppnådde vi en total klimatbesparing på 945 ton Co2ekv
tack vare vårt aktiva val av drivmedel och leverantör.

 

Riktlinjer för Fiskhamnens Åkeri´s miljöarbete
   

Miljöåtgärder